Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kulturmöten utan gränser

Kulturmöten är ett samarbete mellan Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Centrum för kultur och hälsa och Västra Götalandsregionen. I kommunens vardagsverksamhet pågår spännande möten "utan gränser" mellan människor. Forskare vid Göteborgs universitet ingår i tre delprojekt knutna till dessa aktiviteter i kommunen med syfte att belysa äldres delaktighet i kulturlivet med fokus på mångfald och generationsmöten, nya arbetssätt, implementeringsprocesser och sambandet kultur och hälsa.

Projektledare: Annica Sjölander
Projekttid: Från 2014-04-01 till 2016-03-31
Finansiering: Kulturrådet och Västra Götalandsregionen

Delprojekt

1. Life Filming
Projektet syftar till att utveckla en ny konstnärlig metod, life filming, där äldre personer utforskar och gestaltar sina liv genom att filma och fotografera sig själva och sin omgivning. Målet är dels att få en äldre människas perspektiv på åldrande och undersöka hur de utvecklar och bevarar insikter, kunskaper och färdigheter. Berättande genom film har paralleller till den växande forskningsinriktningen life writing, vilken utgörs av livsberättande texter.

Det praktiska filmarbetet leds av Akademin Valand FILM GU. Berättande genom film eller stillbild utgår från den metodologi som använts i Barnfilmskolan där utgångspunkten är bilden och att man genom kameran upptäcker och får syn på sin egen värld på ett nytt sätt. I projektet Barnfilmskolan har man i samarbete med barn och pedagoger tagit fram en metod som enkelt och snabbt tar barn och vuxna förbi teknikrädslan och som mynnar ut i koncentration på innehåll och form.

Hela projektet och deltagarnas reflektioner följs av forskare vid Göteborgs universitet som kommer att studera lärandeprocesser och analysera vad den konstnärligt kreativa metoden betyder för de äldres delaktighet och livskvalitet. Genom projektdeltagarnas berättelser kan vi förstå och få kunskap om hur det är att åldras i dagens samhälle och den åldrande människans behov. Med de nyvunna kunskaperna kan vi dels integrera nya arbetsmetoder för yrkesverksamma inom förebyggande och hälsofrämjande verksamheter, dels bidra till att skapa samhälleliga förutsättningar för ett gott åldrande på lika villkor med tillgänglighet till kultur oavsett ålder och kön. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns mycket att vinna där kunskaperna kan utgöra en grund för utformandet av framtida hälsofrämjande insatser.

Medverkande forskare: Annica Sjölander, Dominique Hange och Eva-Lisa Petersson

2. Generationsmöten – om ålder som organiserande princip
Ålder utgör i Sverige och många västerländska samhällen en särskiljande princip. Om vi bortser från släktrelationer och religiösa sammanhang kan vi se att unga och gamla möts alltmer sällan i offentligheten. Projektet syftar till att studera hur ålder organiseras i människors vardag. Studien kommer att fokusera på hur ålder som social kategori medierar relationerna mellan aktivitet och aktörsupplevelse i fyra kommunala generationsprojekt inom ramen för Göteborgs kommuns satsning på verksamheter som vill främja möten över åldersgränser. Ålder, generation och möten kommer att utgöra centrala teman i undersökningen. Intresset ligger i att studera om och i så fall när ålder ges betydelse för den aktivitet som sker utifrån begreppet "doing age".

Projektet tar sin utgångspunkt i den befintliga infrastrukturen i Göteborgs kommun och avgränsas till följande fyra fallstudier:
• Seniora gäster i förskolan (litteratur)
• Juniora gäster på mötesplatser för äldre (musik/film)
• Teater "Ung och Gammal"
• Barn- och äldrefilmskolan

Dessa generationsprojekt kommer att studeras under två terminer genom observationer och samtal. Deltagarna är mellan 3-90 år gamla. Urvalet har gjorts med hänsyn till åldersvariation bland deltagarna, geografisk avgränsning samt innehållslig avgränsning där samtliga fallstudier i någon mån verkar inom det estetiska kulturområdet. De huvudsakliga frågeställningarna för studien lyder: Vad karaktäriserar ett generationsmöte? På vilket sätt görs ålder betydelsefullt i aktiviteten och för aktörsupplevelsen? Om ålder tillskrivs betydelse, i vilka situationer kan den i så fall förlora betydelse? Studiens kunskapsintresse är att diskutera ålder som princip i relation till kommunala strukturer för inkluderande verksamhet. Genom en vidgad diskussion om ålderns betydelse i vårt samhälle kopplad till praktiknära verksamheter kan frågor om delaktighet, inkludering och aspekter av ömsesidigt berikande möten mellan människor i olika livsfaser lyftas upp för reflektion.

Medverkande forskare: Natalie Davet

3. Att göra kultur och ålder i kommunala verksamheter
Projektet syftar till att, med kommunens kultursamordnare och kulturombud samt Senior Göteborgs skrivarcirklar för äldre som exempel, undersöka villkoren för kommunalt organiserade kulturverksamheter i Göteborg riktade till barn, unga och äldre och hur dessa verksamheter kan utvecklas för att främja möten över generationsgränser. Ett ytterligare syfte är att problematisera synen på barn och äldre och barns och äldres ställning i samhället, liksom synen på kultur och kulturens ställning. Teoretiskt kommer projektet att bidra till det tvärvetenskapliga forskningsfält som undersöker och problematiserar begreppet ålder.

Frågor som ställs i projektet är: Hur fungerar arbetet i de studerade verksamheterna, vilka hinder och möjligheter finns för att integrera nya arbetssätt kring kultur i verksamheten? Hur skapas ett stimulerande klimat som inbjuder till nytänkande? Hur utformas kulturaktiviteter för olika åldrar och hur kan möten över generationsgränser gå till? Vad betyder det att vara barn, ung, medelålders, gammal, vilka egenskaper tillskrivs personer i olika åldrar och vilka platser hänvisas de till? Vad är det som räknas till kultur? Är det viktigt med kultur och i så fall varför?

Genom intervjuer och observationer studerar forskarna förutsättningarna för kultursamordnarnas och kulturombudens arbete, vad som sker ute i stadsdelarna och samordnarnas/ombudens perspektiv på sin roll. Skrivarcirklarna, som arrangeras av Senior Göteborg, kommer att studeras genom deltagande observation och intervjuer med syfte att ta del av äldres berättelser och undersöka hur dessa kan användas för att öppna en kommunikation till andra åldersgrupper i staden.

Medverkande forskare: Barbro Johansson och Ylva Mühlenbock

Klicka här för att läsa mer om Kulturrådets satsning.

Kontaktinformation

Centrum för kultur och hälsa

Box 200, 405 30 Göteborg

Sidansvarig: Daniel Brodén|Sidan uppdaterades: 2015-01-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?