Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kultur och hälsa i riksdagen

Idag är kultur och hälsa ett angeläget diskussionsämne i Sveriges riksdag.
En särskild förening i riksdagen arrangerar fortlöpande seminarium om kulturens betydelse för hälsan. Syftet är att sätta frågan på den politiska dagordningen och lägga grunden för framtida satsningar.

Föreningen kultur och hälsa i Sveriges riksdag sammankallar sedan år 2007 både tjänstemän med praktiska erfarenheter och experter från forskarvärlden för att sprida kunskaper. Dessa möten – hittills ett femtontal – belyser mångfalden av nya perspektiv på området och vinsterna av en breddad syn på hälsa och välbefinnande.
En regelbunden talare är Ola Sigurdson, föreståndare för Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet. Sigurdson är genom sin roll som professor i tros- och livsåskådning en viktig röst från humaniora i en diskussion som i Sverige annars dominerats av forskare från medicinskt håll.
– Frånvaro av sjukdom är en aspekt av hälsa, men en annan är mänskligt välbefinnande i vidare mening. Detta bör också märkas i forskningen genom mer tvärvetenskapliga perspektiv, som förstår människan som en helhet och inte delar upp henne i olika delområden att studera. Området kultur och hälsa måste förena såväl medicinare och naturvetare som humanister och samhällsvetare, sade Sigurdson på ett seminarium i riksdagen den 4 juni 2013.

Kultur på recept
Föreningen kultur och hälsa i Sveriges riksdag följer även utvecklingen av nationella, nytänkande initiativ inom vården.
På seminariet den 4 juni medverkade representanter för Kultur på recept, som är en uppmärksammad vårdsatsning av Region Skåne i samarbete med Kulturdepartementet och Socialdepartementet. För att korta och förebygga sjukskrivningar ges patienter möjlighet att ta del av ett rikt utbud av kulturella aktiviteter. De medverkade deltar i så kallade programspår inom Helsingborgs kulturförvaltning, där man gemensamt får samtala kring sina upplevelser.
Satsningen anses ha bidragit till att Skåne idag har landets näst lägsta sjukskrivningstal – siffrorna är rentav lägst i landet för kvinnor.
Karin Herron Sjöholm, chef för Samordningsförbundet i Helsingborg, framhåller att ett skäl till framgången med denna annorlunda rehabiliteringsform är skapandet av nya samarbetsformer mellan myndigheter.
– Det gäller att lära olika myndigheter att så att säga hitta varandra, men också identifiera funktioner som de idag saknar, men som de tillsammans kan ha. Sådant arbete kräver mod på ledningsnivå att ta annorlunda beslut, men också långsiktighet och tålamod. För att understryka detta kallar vi inte Kultur på recept för ett projekt, utan en process eftersom sådana inte på samma sätt är tidsbegränsade, säger Herron Sjöholm.

I framkanten
Gunnar Bjursell, en pionjär inom området på Göteborgs universitet som idag är verksam vid Karolinska institutet i Stockholm, betonar att kultur och hälsa i hög grad är ett det internationellt forskningsfält och därtill statt i ständig förändring.
– Man måste hela tiden orientera sig i relation till den stora mängd och nyskapande forskning som produceras i andra länder. Mer än 95 procent – jag skulle kunna säga 99 procent – av alla våra kunskaper på området kommer från utländskt håll, säger Bjursell.
Ordförande för Föreningen kultur och hälsa i Sveriges riksdag är riksdagsledamot Anne Marie Brodén, som anser att arbetet med kultur och hälsa ytterst bygger på övertygelsen om att kultur kan bidra till att utveckla både individer och samhället.
– För att man inte skall trampa vidare i gamla inkörda hjulspår behövs det ett kreativt tänkande inom såväl politiken som forskningen – människor som vågar gå före och säga "det här tror vi på", säger Brodén.

Föreningen kultur och hälsa i Sveriges riksdag

Etablerades: år 2007
Ordförande: Anne Marie Brodén (m), vice ordförande Maria Lundqvist-Brömster (fp)
Partipolitisk profil: tvärpolitisk
Medlemmar: ledamöter ifrån Sveriges riksdag, samt experter från forskarvärlden, kulturen och hälso- och sjukvården

Läs mer om Föreningen kultur och hälsa i Sveriges riksdag på:
http://www.kulturradet.se/sv/Kultur-och-halsa/Sverige/Riksdagens-kultur--och-halsagrupp

Läs våra böcker om området kultur och hälsa

Kultur och hälsa i praktiken (2016) 
Avsikten med vår antologi Kultur och hälsa i praktiken är dels att
ge en presentation av hur man har arbetat eller kan arbeta med
kultur och hälsa inom olika verksamhetsområden som hälso- och sjukvård och utbildning, men också hur detta kommer in i människors vardag på olika sätt. 

Ladda ner boken som pdf

Kultur och hälsa: Ett vidgat perspektiv (2014) ger en bred överblick av forskningen inom området och dess alla delar

Ladda ned boken som pdf

Kontaktinformation

Centrum för kultur och hälsa

Box 200, 405 30 Göteborg

Sidansvarig: Daniel Brodén|Sidan uppdaterades: 2015-05-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://ckh.gu.se/vart-omrade/kultur-och-halsa-i-riksdagen/
Utskriftsdatum: 2020-07-08